Privacy Policy

Innehåll:

 1. Ansvarigt ställe.
 2. Behandling av personrelaterade data.
 3. Skydd av dina personrelaterade data.
 4. Syftet med behandlingen av personrelaterade data.
 5. Data som samlas in automatiskt vid besök av webbsidan.
 6. Cookies.
 7. Användning av Google Analytics.
 8. Användning av Instagram.
 9. Facebook-knapp (social-media-insticksprogram).
 10. Användning av AddThis insticksprogram (t.ex. ”share”-knappen).
 11. YouTube-knappen (social-media-insticksprogram).
 12. YouTube-Videos och Channels (social-media-insticksprogram).
 13. Användning av Google Maps.
 14. Barn och ungdomar.
 15. Säkerhet.
 16. Ändring av vår sekretesspolicy.
 17. Samtycke.
 18. Kontaktformulär.
 19. Rättigheter av berörda.
 20. a) Rätt till tillgång.
 21. b) Rätt till rättelse.
 22. c) Rätt till radering.
 23. d) Rätt till begränsning.
 24. e) Rätt till dataportabilitet.
 25. Rätt att göra invändningar
 26. Frågor, förslag, klagomål hos det externa dataskyddsombudet.
 27. Rätt till överklagan hos en tillsynsmyndighet.

1. Ansvarigt ställe

RUAG Ammotec Sweden AB, Dammbrovägen 1, 691 80 Karlskoga är som ägare av denna webbsida (http://www.ruag-ammotec.se/ samt www.gyttorp.se) det ansvariga stället (ansvarig) enligt den Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR), som ensamt eller gemensamt med andra bestämmer över syften och medlen för behandlingen av personrelaterade uppgifter, i följande kallad ”data.

2. Behandling av personrelaterade data

Personrelaterade data är enligt GDPR all information, som relaterar till en identifierad eller identifierbar person (berörd person). Identifierbar är en fysisk person om den direkt eller indirekt kan identifieras genom tillordning av en identifierare (som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress, platsdata eller särskilda kännetecken som genetisk, ekonomisk eller social identitet av denna fysiska person).

Som behandling anses varje åtgärd, med eller utan automatiserade processer, eller varje åtgärdsserie i samband med data. Däribland faller framförallt insamling, organisation, sortering, lagring, anpassning eller ändring, utläsning, sökning, användning, avslöjande genom överföring, distribution eller tillhandahållande, jämförelse, samkörning, begränsning, borttagning eller förstörelse.

För användning av vår webbsida måste principiellt inga data anges. I vissa fall behöver vi dock ditt namn och din adress samt ytterligare uppgifter för att kunna utföra begärd tjänst.

Samma sak gäller t.ex. för försändelse av informationsmaterial och beställda varor eller för besvarande av individuella frågor. Vid behov, informerar vi på respektive sätt. Därutöver behandlar vi endast data som du frivilligt har uppgivit och eventuellt sådana som vi registrerar automatiskt vid besök av vår webbsida (t.ex. IP-adress och namnen av sidor som du har besökt, den använda webbläsaren och ditt operativsystem, datum och tid för besöket, använda sökmotorer, namnen av nedladdade filer).

Om du utnyttjar tjänster registreras i regel endast data som behövs för att utföra tjänsterna. Om vi ber dig om ytterligare data, är det frivilliga informationer.

Behandlingen av data sker endast i syftet att utföra begärda tjänster och för att tillvarata av egna, berättigade affärsintressen.

3. Skydd av dina personrelaterade data

Vi gläder oss över ditt intresse i vårt företag och våra produkter resp. tjänster och vill att du vid besöket av vår webbsida känner dig trygg även med hänsyn till skyddet av dina data. För vi tar skyddet av dina data på stort allvar. Iakttagelsen av bestämmelserna i GDPR och den federala dataskyddslagen i sin senaste utgåva är en självklarhet för oss.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dataskyddsrättsliga föreskrifter observeras av både oss som av oss anlitade externa tjänsteleverantörer. Vi förpliktiga vår personal samt av oss anlitade tjänsteleverantörer till diskretion och att iaktta bestämmelserna i GDPR i sin senaste utgåva.

Inom ramen av våra informationsskyldigheter vill vi hålla denna sekretesspolicy så transparent som möjligt. Därför förklarar vi nedanstående syftet med behandlingen av dina data, användningen av spårnings-/analysverktyg, användningen av cookies och användningen av sociala-media-insticksprogram (plug-in).

4. Syftet med behandlingen av personrelaterade data

Av dig tillhandahållna data behandlar vi enligt principerna av dataminimering och ändamålsbegränsning. Principen för ändamålsbegränsning innebär att data samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och legitima ändamål och får behandlas vidare på ett med dessa syften förenligt sätt. Ytterligare behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål anses inte vara oförenlig med de ursprungliga ändamålen.

Principiellt behandlar vi dina data i syftet att svara på dina förfrågningar, för att hantera dina uppdrag eller för att ge till tillgång till vissa informationer eller offerter. För att vårda kundrelationen kan det dessutom vara nödvändigt att vi eller ett av oss anlitat tjänsteföretag använder dessa data för att informera dig om produkterbjudande eller genomföra online-enkäter för att bättre möta våra kunders uppgifter och krav.

Vi behandlar av dig online tillhandahållna data endast i dig meddelade syften. En vidarelämning av dina data till tredje part sker inte utan ditt uttryckliga samtycke.

Insamling av data samt vidarelämning till upplysningsberättigade, statliga institutioner eller myndigheter sker endast inom ramen av gällande lagstiftning resp. när ett domstolsbeslut förpliktigar oss till det.

Naturligtvis respektera vi din önskan att inte överlåta oss dina data för att stödja vår kundrelation (framförallt för direktreklam eller marknadsundersökningsändamål). Vi kommer varken att sälja dina data till tredje part eller exploatera dem på annat sätt om du inte har lämnat till samtycke därtill.

5. Data som samlas in automatiskt vid besök av webbsidan

Vid användning av vår webbsida kan bl.a. av organisatoriska och tekniska skäl behandlas följande data: namnen på av dig besökta sidor, din webbläsare och ditt operativsystem, datum och tidpunkt för besöket, använda sökmotorer, namnen av nedladdade filer och din IP-adress.

6. Cookies

När du besöker en av våra webbsidor kan det händer att vi placerar informationer i form av en (session-) cookie på din dator. Cookies är små textfiler som skickas från en webbserver till din webbläsare och lagras på din hårddisk.

Inga personliga data lagras i sammanhanget förutom IP-adressen. Dessa informationer är till för att automatiskt känna igen dig vid nästa besök på våra webbsidor och underlättar navigeringen för dig. Cookies tillåter oss t.ex. att anpassa en webbsida till dina intressen eller för att spara ditt lösenord så att du slipper mata in det varje gång på nytt.

Naturligtvis kan du se våra webbsidor även utan cookies. Om du inte vill att vi känner igen din dator kan du undvika lagringen av cookies på din hårddisk genom att välja ”blockera” i webbläsarens inställningar. För detaljerade instruktioner se anvisningen från webbläsarens tillverkare. Om du inte acceptera cookie kan det däremot medföra funktionsbegränsningar i vårt erbjudande.

7. Användning av Google Analytics

På vår webbsida används Google Analytics, som är en webbanalystjänst av Google Inc. (”Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Analytics använder s.k. ”Cookies”, textfiler som lagras på din dator och tillåter en analys av din användning av webbsidan.

Den av cookien skapade informationen om din användning av denna webbsida överförs i regel till en server av Google i USA och lagras där. Vid en aktivering av IP-anonymisering på denna webbsida avkortas dock din IP-adress inom EU medlemsstater och andra medlemsstater av det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (s.k.IP-maskering).

Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en server från Google i USA och kortas där. IP-anonymiseringen är på denna webbsida aktiv. På uppdrag av denna webbsidans ägare kommer Google att använda dessa informationer för att utvärdera din använding av webbsidan, för att sammanställa rapporter om webbsidesaktiviteter och internetanvändningen av relaterade tjänster gentemot webbsidans ägare.

Den inom ramen av Google Analytics från din webbläsare meddelade IP-adress kommer inte att samköras med andra data från Google. Du kan blockera lagringen av cookies med en motsvarande inställning i din webbläsare; vi vill dock påpeka att i detta fall kanske inte alla funktioner på denna webbsida står till förfogande fullt ut. Därutöver kan du invända mot registrering av de med cookien skapade och till din användning av webbsidan relaterade data (inkl. IP-adress) genom att ladda ner och installera det webbläsar-insticksprogram som finns under följande länk. Den  aktuella länken är: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Alternativt till webbläsar-insticksprogram eller för webbläsare på mobila enheter kan du klicka på denna länk för att i framtiden blockera registrering Google Analytics på denna webbsida. En opt-out-cookie placeras då på din enhet. När du ta bort dina cookies måste du klicka på länken på nytt.

Googles sekretesspolicy kan du se under https://policies.google.com/privacy?hl=de och Googles användningsvillkor under https://policies.google.com/terms?hl=de abrufen.

8. Användning av Instagram

På våra sidor används ”Instagram”. ”Instagram” ägs av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Genom den integrerade ”Instagram”-knappen på våra webbsidor får Instagram information om att du har besökt respektive sida på vår webbplats. Är du inloggad på Instagram, kan Instagram tillordna detta besök ditt Instagram-konto och därmed koppla ihop data. De genom att klicka ”Instagram”-knappen överförda data sparas av Instagram. För ändamål och omfattning av behandlingen av data samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter till skydd av din privatsfär i sambandet får du ytterligare information i Instagrams sekretesspolicy som du kan läsa under http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Om du vill förhindra att Instagram kan tillordna besöket av vår hemsida ditt Instagram-konto måste du innan besöket av våra webbsidor logga ut från Instagram-kontot.

9. Facebook-knapp (social-media-insticksprogram)

På våra sidor finns insticksprogram av det sociala nätverket Facebook, som ägs av företaget Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 i USA. Facebook-share-insticksprogrammet är märkt med en blå logo med den vita bokstaven ”f”.

Vi påpekar för besökarna av vår webbsida att insticksprogram för Facebook finns installerade på vår webbsida. Klicka du på en av nämnda knappar, skapa respektive insticksprogrammet en direkt förbindelse till Facebook. Innehållet av det av dig använt insticksprogram överförs från Facebook direkt till din webbläsare. Det ligger utanför vårt inflytande att påverka innehållet av överförda data. Vi vill dock informera dig vilka data enligt vår nuvarande kännedom överförs till Facebook.

Använder du nämnda insticksprogram, d.v.s. klickar på respektive knapp, vidarebefordras informationer att du har besökt vissa sidor av vår webbplats till Facebooks servrar. Det betyder samtidigt för inloggade användare, t.ex. från Facebook, att användningsdata kan tillordnas ditt respektive konto. Om du använder knapparna, d.v.s. insticksprogram från Facebook, överförs dessa informationer direkt till Facebook och lagras där. Även om du inte är medlem i nämnda sociala nätverk finns möjligheten att Facebook tar reda på och lagra din IP.

För ändamål och omfattning av insanling, behandling och användning av dina data samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter till skydd av din privatsfär, vänligen besök följande webbsidor med sekretesspolicierna av leverantörerna av sociala nätverk under:

Facebook: http://facebook.com/policy.php

Om du inte samtycker att Facebook samlar in data om dig via vår webbplats, vänligen logga ut från Facebook innan besöket av vår webbplats. Dessutom kan du blockera Facebook-insticksprogram med tillägg för din webbläsare.

10. Användning av AddThis insticksprogram (t.ex. ”share”-knappen)

På vår webbsida används s.k. social insticksprogram (”plugins”) av bokmärkningstjänsten AddThis som ägs av AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA (”AddThis”). Dessa insticksprogram är oftast märkta med en AddThis-logo, t.ex. som ett vit plustecken på orangefärgad bakgrund. En översikt över AddThis insticksprogram och deras utseende hittar du här: https://www.addthis.com/get/sharing

Besöker du en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant insticksprogram, skapar din webbläsare en direkt förbindelse till AddThis servrar. Insticksprogrammets innehållet överförs av AddThis direkt till din webbläsare och integreras i sidan. Genom integrationen får AddThis information om att din webbläsare har besökt respektive sida på vår webbplats och lagrar för identifikation av din webbläsare en cookie på din hårddisk. Denna information (inklusive din IP-adress) skickas direkt från di webbläsare till en server från AddThis i USA och lagras där. AddThis använder dessa data för att skapa anonymiserade användarprofiler som utgör basen för en individualiserad och intresserelaterad reklam för besökare av Internetsidor med AddThis-insticksprogrammet.

För ändamål och omfattning av datainsamlingen och den vidare behandlingen av data genom AddThis väligen se AddThis sekretesspolicy under: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Vill du förhindra en datainsamling genom AddThisd i framtiden, kan du plcera en s.k. opt-out-cookie som du kan ladda ner under följande länk: http://www.addthis.com/privacy/opt-out

Du kan även förhindra installationen av AddThis insticksprogram helt och hållet med add-ons för din webbläsare, t.ex. med skrikt-blockeraren ”NoScript” (http://noscript.net/).

11. YouTube-knappen (social-media-insticksprogram)

Klickar du på Youtube-knappen kommer du till vår inbäddad(e) video på YouTube. Vi erbjuder endast en anslutning till YouTubes tjänster. YouTube är en tjänst från Google Inc. (”Google”).

Detaljer om behandling med dina data genom YouTube samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter till skydd av dina personliga data kan du se i YouTubes sekretesspolicy under: http://www.youtube.com/t/privacy.

12. YouTube-Videos och Channels (social-media-insticksprogram)

Våra webbplatser använder insticksprogram från Youtube.de/Youtube.com som – representerad av Google Inc. – ägs av YouTube, LLC, Cherry Ave., USA (följande kallad ”YouTube”). Insticksprogram känns igen på en YouTube logo (t.ex. en vit ”Play”-symbol på röd bakgrund eller texten ”YouTube” i vit med ”Tube” på en röd bakgrund). Besöker du en Internetsida på vår webbplats försedd med ett sådan insticksprogram, skapas en förbindelse till YouTube-servrarna och insticksprogrammet visas på Internetsidan genom ett meddelande till din webbläsare.

Därmed meddelas YouTube-servern vilka av våra Internetsidor som du har besökt. Är du samtidigt inloggad som medlem hos YouTube eller Google, tillordnar YouTube denna information ditt respektive användarkonto hos denna plattform. Vid användning av dessa insticksprogram som t.ex. genom att klicka på startknappen av en video eller ett kommentarinlägg tillordnas denna information ditt t.ex. YouTube-användarkonto, vilket du endast kan förhindra genom att logga ut innan du använder detta insticksprogram. Vi har inget inflytande på behandlingen av data som YouTube samlar in med hjälp av detta insticksprogram och informerar dig därför enligt vår nuvarande kunskap. Informationer om insamling och användning av data genom plattformen resp. insticksprogram hittar du under

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Olika av våra webbplatser innehåller s.k. inbäddade video på YouTube eller video från av oss ägda YouTube-kanaler. Dessa skapar dock endast anslutningen till YouTube. YouTube ä rett erbjudande från Google Inc. Önskar du information om ändamål och omfattning av datainsamling och – genom Google samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter till skydd som YouTube kund, vänligen se YouTubes sekretesspolicy under: (https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/).

13. Användning av Google Maps

Denna webbsida använder produkten Google Maps från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. I Google Maps får du baserat på dina tidigare sökningar samt det valda kartområdet informationer om för dig intressanta platser.

Genom användning av denna webbsida godkänner du behandlingen av från Google Inc. automatiskt insamlade data, deras representanter samt tredje parter. Vi vill påpeka att Google vide användning av Maps automatiskt behandlar data, vilket vi inte har inflytande över.

Ytterligare informationer härom hittar du under http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Google Maps användningsvillkoren hittar du under

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

14. Barn och ungdomar

Vår webbsida vänder sig uteslutande till potentiella sökande/kunder samt affärspartners och pressrepresentanter.

Personer under 16 år bör utan föräldrarnas eller vårdnadshavarens godkännande inte skicka några data till oss. Vi begär inga data av barn och ungdomar som inte har fyllt sexton år. Vi samlar dessa inte och lämnar dem inte heller vidare till tredje part.

15. Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder enligt lagstadda föreskrifter för att skydda dina data från förlust, förstörelse, manipulation och obehörig åtkomst. Vi förpliktiga vår personal samt alla i databehandlingen involverade personer att iaktta bestämmelserna i GDPR i respektive gällande utgåva och andra för dataskydd relevanta lagar samt att hantera data konfidentiellt.

Dessutom avtalar vi motsvarande överenskommelser om uppdragsbearbetning med i uppdragshanteringen involverade externa tjänsteleverantörer.

Våra säkerhetsåtgärder revideras regelbundet och uppdateras löpande enligt den teknologiska utvecklingen.

16. Ändring av vår sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och dataskyddsåtgärder om den tekniska utvecklingen så kräver. I så fall kommer vi också att motsvarande anpassa våra informationer om dataskyddet. Vänligen observera därför den vid varje tillfälle aktuella versionen av vår sekretesspolicy.

17. Samtycke

När vi behöver ditt samtycke för behandling av dina data, ber vi dig om detta och använder dina data för dem i samband med samtycket angivna syften. Dina samtycken dokumenteras digitalt.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke inför framtiden. Vänligen skriv om detta till an RUAG Ammotec Sweden AB, Dammbrovägen 1, 691 80 Karlskoga eller skicka ett e-post meddelande till info.se.ammotec(at)ruag.com.

18. Kontaktformulär

Om du använder vår kontaktformulär för kommunikation ber vi dig om personliga informationer. För att kunna besvara förfrågan behöver vi en giltig e-postadress. Ytterligare uppgifter om personen kan ske frivilligt.

Dina uppgifter vidarebehandlas per e-post. Av tekniska skäl kan en krypterad överföring av dina kontaktuppgifter inte garanteras. Teoretiskt finns risken att obehöriga kan få kännedom om data eller även förfalska dem.

Databehandlingen i syftet att ta kontakt med oss sker på basis av ditt frivilliga samtycke. Genom att klicka på ”Skicka”-knappen samtycker du till behandling av dina kontaktinformationer i ovan nämnt syfte. Om du inte samtycker måste du avbryta åtgärden. Följaktligen skickas kontaktformuläret inte och dina data behandlas inte.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för framtiden.

Vi använder dina data endast i det mån det behövs för att hantera din förfrågan och för ytterligare korrespondens med dig. Vi sparar de för användningen av kontaktformuläret av oss insamlade data för hantering av din förfrågan och för eventuella följdfrågor och raderar dem dataskyddsrättsligt efter avslutat ärende om inte en annan lagstadd arkiveringsskyldighet finns. Vi använder ett ticketsystem för hantering av din förfrågan.

19. Rättigheter av berörda

Om vi behandlar dina data har du omfattande rättigheter som berörd, som nedanstående detaljerad räknas upp:

a) Rätt till tillgång

Enligt art. 15 GDPR kan du när som helst få tillgång av oss behandlade data.

Framförallt kan du få information om ändamålen med behandlingen, kategorier av behandlade data, kategorier av potentiella mottagare samt den planerade lagringstiden.

Vänligen skicka din begäran om tillgång till RUAG Ammotec Sweden AB, Dammbrovägen 1, 691 80 Karlskoga eller skicka ett e-post meddelande till info.se.ammotec(at)ruag.com.

b) Rätt till rättelse

Enligt art. 16 GDPR har rätt att begära en rättelse eller komplettering av hos lagrade data som är felaktiga .

Du kan hävda din rätt under ovan nämnda kontaktuppgifter.

c) Rätt till radering

Enligt art. 17 GDPR kan du kräva radering av data när en lagring av data inte längre behövs och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen. Dessutom kan du kräver raderingen om du har invänt mot behandlingen et det inte existerar prioriterade, berättigare skäl för vidare behandling av dina data och om dina data har behandlats på olagligt sätt eller om det finns en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i nationella rätten till borttagning.

Du kan hävda din rätt under ovan nämnda kontaktuppgifter.

d) Rätt till begränsning

Därutöver har du enligt art. 18 GDPR rätt till begränsning av behandlingen om du bestrider korrektheten av data under en tid som ger den ansvarige möjligheten att kontrollera om uppgifterna är korrekta; om behandlingen är olaglig men du motsätter dig att uppgifterna raderas; ändamålet för behandlingen inte längre finns men uppgifterna behövs för att göra dina rättsliga anspråk gällande eller om du enligt art. 21 GDPR har invänt och det ännu inte är fastställt om den ansvariges berättigade skäl överväger gentemot dina intressen.

Du kan hävda din rätt under ovan nämnda kontaktuppgifter.

e) Rätt till dataportabilitet

Enligt art. 20 GDPR har du rätt att få berörda dataj i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet). Dessutom kan du under vissa förutsättningar begära att dina data överförs direkt av en ansvarig, om detta är tekniskt möjligt.

Du kan hävda din rätt under ovan nämnda kontaktuppgifter.

20. Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av dina data till ovan nämnda ändamål (art. 21 GDPR). Det kan ske om invändningen riktar sig mot direktreklam eller vid skäl som hänför sig till din speciella situation. Vid invändning mot direktreklam har du en generell invändningsrätt, som vi respekterar utan angivelse av en speciell situation.

För att hävda din invändningsrätt vänligen skriv till RUAG Ammotec Sweden AB, Dammbrovägen 1, 691 80 Karlskoga eller skicka ett e-post meddelande till info.se.ammotec(at)ruag.com.

21. Frågor, förslag, klagomål hos det externa dataskyddsombudet

Vid frågor till vår information om dataskydd eller behandlingen av dina personliga data kan du kontakta vårt dataskyddsombud direkt:

Advokatskansli Costard
Kansli för IT-rätt och dataskydd
Advokat Thomas P. Costard
Bayreuther Straße 11
90409 Nürnberg, Tyskland

Telefon: 0911 / 790 30 34
Telefax: 0911 / 790 30 35
E-post: costard@it-rechtsberater.de
www.it-rechtsberater.de

Han är också din kontakt för upplysningsbegäran, förslag eller klagomål.

22. Rätt till överklagan hos en tillsynsmyndighet

För övrigt vill vi påpeka att du har oberoende av andra rättsmedel rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet, framförallt hos medlemsstaten av din hemvist, din arbetsplats eller platsen av den misstänkta överträdelsen om du anser att bearbetningen av dig berörande personrelaterade uppgifter strider mot GDPR.

En förteckning över tillsynsmyndigheter (för den icke-offentlga sektorn) med adresser hittar du under:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html